КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ ЗА ГРАД БУРГАС

e-mail: contact@officeassistbg.com

за контакти: 0886 007 699

...

test 11111asokdj sd daslk asp[j pasj pcs dpcas jpasoj pasoj d[ao sjaso[ jasoj pao test222

 

Основни дейности

 

Доставка на офис техника »

При необходимост от закупуване на офис техника... цената

Доставка и инсталиране на компютърни компоненти »

При необходимост от закуване на компютърен компонент...цената

Компютърни услуги »

При възникване на хардуерни или софтуерни проблеми в офиса ...цената

Обслужване на повредена офис техника »

При възникнала повреда на офис техника, ние Ви предлагаме да се погрижим за ремонта...цената

Асемблиране на компютърна конфигурация по поръчка »

При небходимост от покупка на нов компютър, ние Ви предлагаме... цената

Инсталиране на софтуер »

При необходимост от нов софтуер, ние Ви предлагаме инсталация на работното място...цената